ഈ വാരത്തിലെ മതബോധന ക്ളാസുകൾ

ഈ വാരത്തിലെ മതബോധന ക്ളാസുകൾ

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
2-8-2020

Lesson 2
Module 1

KRLCBC മതബോധന കമ്മിഷൻ ഗുഡ്നസ് ടി വി യിലൂടെ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഭവനകേന്ദ്രീകൃത ഓൺലൈൻ മതബോധന ക്ലാസുകളുടെ ആവർത്തനം ജീവനാദം പത്രത്തിന്റെ യു ട്യൂബ് ചാനലായ ജീവന്യൂസിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു. മറക്കാതെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലേക്കും കുഞ്ഞുമക്കളിലേക്കും മാതാപിതാക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുക.

സബ്ബ്സ്ക്രൈബ്ബ് ചെയ്യുക ലൈക് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

ഓരോ പാഠവും മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകൾ.

ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിലെ രണ്ടാം പാഠത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം (Module 1)താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Std I


https://youtu.be/jGzyTr4cDrg

Std II


https://youtu.be/69-2dVV4zz0

Std III


https://youtu.be/IgFmODFJmDU

Std IV


https://youtu.be/jwltIRI1Zbs

Std V


https://youtu.be/PMSscuwlWYs

Std VI


https://youtu.be/Uofmao9SgDU

Std VII


https://youtu.be/rOPdmGk65dI

Std VIII


https://youtu.be/ovfja94Mw4s

Std IX


https://youtu.be/R4fzLFrOc2I

Std X


https://youtu.be/uTFx4_aO8OE

Std XI


https://youtu.be/N2uWfF3b9j8

*Std XII


https://youtu.be/ZVod-F_E4kM


Tags assigned to this article:
online catechism

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*